Usluge

SPORTSKO PRAVO

 • Sponzorski ugovori
 • Ugovori o transferu igrača iz jednog kluba u drugi
 • Zastupanje u rješavanju sporova pred domaćim i međunarodnim sportskim arbitražama
 • Regulisanje prava i obaveza upotrebe imena i lika sportista
 • Zaštita intelektualnih prava i njihova upotreba
 • Pravno zastupanje u odnosima između igrača/sportista i nadležnih sportskih organizacija
 • Ugovori iz oblasti TV prava
 • Zastupanje sportista u disciplinskim postupcima
 • Zastupanje u istragama o dopingu
 • Poslovni ugovori u sportu
 • Naknada šteta od osiguranja u slučaju povreda sportista, kao i savetovanje o vrsti osiguranja na koje je potrebno biti osiguran
 • Osnivanje sportskih klubova u skladu sa vazecim zakonskim propisima osiguran

PRIVREDNO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

 • Pravno savjetovanje u području prava društava i privrednog prava;
 • Pružanje pravne podrške u poslovanju (osnivanje društava i savjetovanje u svezi pravnih pitanja upravljanja društvom i nadzora nad društvom, strukturiranje i vođenje glavnih skupština);
 • Privredno upravljanje (izrada privrednih akata društva, sporazuma dioničara, pravilnika o organizaciji i radu organa društva);
 • Izrada i savjetovanje pri izradi privrednih i menadžerskih ugovora;
 • Provođenje restrukturiranja i likvidacije društva
 • Savjetovanje dioničara
 • Interne forenzičke i korporativne istrage finansijskih prevara u privrednim društvima

PREUZIMANJA I SPAJANJA

 • Strukturiranje kompleksnih akvizicija, spajanja i pripajanja
 • Pravni Due Diligence
 • Sačinjavanje ugovora i ostalih isprava u svrhu preuzimanja
 • Sticanje dionica ili udjela
 • Sporazumi dioničara ili članova društva
 • Javne ponude za preuzimanje
 • Opće savjetovanje o pravima manjinskih dioničara
 • Privatizacija i poništavanje iste


BANKARSTVO I FINANSIJE

 • Pravno savjetovanje i izrada dokumenata za bankarsko poslovanje
 • Davanje pravnih mišljenja bankama
 • Bankarski ugovori, zajmovi i ostali financijski proizvodi
 • Pravno savjetovanje prilikom izdavanja obveznica
 • Pravni due diligence

PRAVO OSIGURANJA

 • Zastupanje pred regulatorom;
 • Pravni Due Diligence;
 • Pravno savjetovanje u pogledu ugovora osiguranju, zakonske regulative, proizvoda osiguranja;
 • Zastupanje u sporovima iz osiguranja

NEKRETNINE I PRAVO GRAĐENJA

 • FIDIC pravila
 • Trgovački centri i poslovne zgrade
 • Ugovori o kupnji ili prodaji nekretnina, uknjižbe
 • Sačinjavanje ugovora o zakupa (komercijalnih i nekomercijalnih)
 • Ugovori o građenju
 • Pravni Due Diligence
 • Savjetovanje za ulaganje u sve oblike nekretnina i razvojne građevinske projekte


RADNO PRAVO

 • Pravno savjetovanje iz područja radnog prava
 • Ugovori o radu
 • Otkazi i raskidi ugovora o radu
 • Radni sporovi

RJEŠAVANJE SPOROVA (SUDSKI POSTUPCI I ARBITRAŽA)

 • Privredni sporovi i arbitraža
 • Građanski sporovi
 • Izvršenja

STEČAJNO PRAVO

 • Iniciranje stečajeva
 • Zastupanje u stečajnim postupcima
 • Zastupanje u odborima povjerioca


MEDICINSKO I LJEKARSKO PRAVO

 • Naknada štete prouzrokovana nesavjesnim liječenjem
 • Zastupanje u svim sporovima vezanim za liječenje

Fokusiranost na klijente

Fokusirani smo na poslovne potrebe klijenta i na oblike poslovanja, te svojim aktivnim djelovanjem pomažemo ostvariti im ciljeve.


Istrajnost i pouzdanost

Istrajni smo u sprovođenju zahtjeva naših klijenata. Organizovanost našeg tima omogućuje nam da klijentima u svakom momentu pružimo odgovarajući savjet u što kraćem roku.