Kontakt

ADRESA

Advokatsko društvo/Law Firm "Arslanagić Elmir & CO" d.o.o. Sarajevo, Valtera Perića do br 16, 71000 Sarajevo, BiH

TELEFON

+387 33 265 050

FAKS

+387 33 265 051

EMAIL

info@advokatarslanagic.com